Predstavitev

Con SENSE, zavod za napredno komunikacijo in izobraževanje je zasebni zavod, ki je bi ustanovljen kot odgovor na stanje v družbi, ravnanje te družbe z okoljem in naravo, prekomerno izčrpavanje in razvrednotenje narave in ljudi.

Vizija

Vizija zavoda je pomagati pri izgradnji bolj strpne družbo, ki razume potrebe vseh članov te družbe, živi v skladu s temeljnimi vrednotami ter v sožitju z naravo.  Za dosego tega cilja izvaja različne aktivnosti za ozaveščanje posameznikov, da je delovanje, stremljenje k znanju in prizadevanje za osebnostno rast pomembno za kakovost življenja vseh in za skupno dobro.

Poslanstvo

Poslanstvo zavoda Con SENSE je izbraževati in ozaveščati, da je vsak član družbe soodgovoren za stanje družbe, ohranjanje narave in vzdrževanje kvalitetnega življenjskega okolja. Sleherni posameznik s svojimi mislimi, besedami in dejanji vpliva na to, v kakšni družbi in v kakšnem okolju živimo. Da bi lahko sprejemali prave odločitve moramo imeti dovolj znanja, spretnosti in kompetenc.

 

Sporočilo

 Con SENSE širi sporočilo, da je edina prava pot:

  • osvajanje novega znanja in osebnostna rast
  • strpna, argumentirana, napredna komunikacija,
  • odgovoren odnos do sebe, drugih in narave,
  • prizadevanje za takšne rešitve, pri katerih nihče, niti drug član družbe niti narava, ni poraženec.

S tem, ko vsak član družbe živi v skladu s svojimi zmožnostmi se zaveda, da je dolžan družbi vračati vse dobro, kar je prejel, na način, da pomaga soustvarjati dobre pogoje zase in za druge člane družbe, doprinese k skupni rasti in razvoju skupnosti. Razvoj pa je možen samo in edino na ta način, da obsega vse segmente družbe in da je hkrati njegov sestavni del tudi odgovoren odnos do narave.

Organizacija dogodkov

Vsak organizator dogodka želi cenovno učinkovit, izviren in dobro izveden dogodek. Con SENSE prevzame glede na željo naročnika vse faze organizacije dogodkov, od kreativne zasnove dogodka, do organizacije, komunikacijske podpore in same izvedbe dogodka, lahko pa sodeluje samo v kateri izmed faz, pri kateri naročnik potrebuje dodatno podporo pri izvedbi dogodka. V ekipi delujejo strokovnjaki s področja oblikovanja, komunikacij in sodobnih tehnologij, v primeru celovite izvedbe dogodka ali na posebno željo naročnika pa tudi pravnik, ki pomaga pri pripravi pogodb, skrbi za področje avtorskih pravic in podobno. 

Storitve s področja komuniciranja

Komuniciramo praktično vedno in povsod, saj so načini komunikacije različni, zato se jih niti ne zavedamo. Velikokrat je rezultat odvisen od stila komunikacije, ne samo od kanala, ki smo ga izbrali za posredovanjo sporočila.

Zavod Con SENSE vašemu sporočilu pomaga najti pravo pot in obliko, da bo doseglo cilj in namen.

Na osnovi podatkov, ki jih posreduje naročnik, pripravimo predloge besedil poslovnih in poljudnih gradiv, govorov, uradnih in drugih besedil. Za zahtevnejše projekte je možno naročiti celovit načrt komuniciranja.

Upravljanje informacij

Pred razmahom informacijske družbe je bilo posredovanje informacij javnosti ali iskanje različnih informacij zamudno in naporno delo. Z razmahom sodobnih tehnologij pa je do različnih informacij moč priti hitro, pri čemer pa ni nujno, da je vir informacij kredibilen.  Prav tako nevede puščamo v virtualnem svetu vrsto informacij ali pa z neposodobljenimi informacijami puščamo slab vtis o podjetju. Zavod Con SENSE vam pomaga pri upravljanju informacij na način, da preveri kje se se informacija pojavlja, iz katerih virov je objavljena informacija ter v primeru neskladja informacij predlaga rešitve kot so umik ali preklic starih objav, posodobitve obstoječih podatkov, uskladitev stanja s podatki iz uradnih baz in evidenc in podobno.  

title
MALICA NI KAVA IN CIGARET

Projekt Malica ni kava in cigaret je zdravstveno promocijski in izobraževalni projekt za uveljavljanje zdravja na delovnem mestu in obvladovanje zdravstvenega absentizma.  

Preberi več
title
Podjetno v svet podjetništa

Zavod Con SENSE je pri projektu Podjetno v svet podjetništva sodeloval v letih 2013 in 2014 v Goriški regiji.

Preberi več

NAŠ NASLOV

  •   Industrijska cesta 5, Kromberk
  •   +386 (0)5 33 05 771
  •   +386 (0)5 33 05 495
  • info@consense.si

PIŠITE NAM!